Käyn nyt joka viikko läpi yhden kuntavaaliteeman nostamalla jokaisesta esiin kolme kohtaa. Kuulisin tosi mielelläni näihin liittyen muitakin ajatuksia kuin omiani – kommentoi rohkeasti! 

Aloitetaan siitä fyysisesti ja henkisesti lähimpänä itseäni olevasta eli perhearjesta.

Ensimmäinen vaaliteema: Rauhaa ruuhkavuosiin – tuetaan perheen ja työn sovittamista samaan kalenteriin paikallisin keinoin

Pienille paikka lähipäiväkodista.

Varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Parhaimmillaan se tukee paitsi lapsen kasvua ja kehitystä, myös koko perheen hyvinvointia. Vanhemman tulee voida luottaa siihen, että lapsella on hoitopäivän aikana lähellään turvalliset, tutut ja pätevät aikuiset pienissä lapsiryhmissä, joissa jokaiselle on aikaa, ja että hoito tapahtuu tarkoituksenmukaisissa, terveellisissä tiloissa. Päiväkodin sijainti lähellä kotia tai helppojen kulkuyhteyksien varrella (esimerkiksi lähellä vanhempien työpaikkaa) sujuvoittaa arkea ja edesauttaa vanhempien jaksamista. 

Tampereella tulee jatkossakin panostaa laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, joka turvataan oikein mitoitetuilla resursseilla, hoitajien ja varhaiskasvatuksen opettajien palkkauksella työtyytyväisyydellä sekä rakennusinvestoinneilla. Kaupungin kasvaessa myös päivähoitopaikkojen tarve kasvaa koko ajan: seuraavien kolmen vuoden aikana Tampereelle valmistuu 12 uutta päiväkotia. Hoitopaikkoja tulee olla riittävästi siellä, missä lapsiperheet asuvat – myös kaupungin keskustan tuntumassa. Kalevassa tilanne paranee huomattavasti vastavalmistuneen Pellervon päiväkodin ja rakenteilla olevan Sammon kampuksen myötä.

Olen nyt äitinä toisella kierroksella varhaiskasvatuksen maailmassa. Isommat lapseni ovat jo koululaisia, mutta aikanaan heidän kohdallaan subjektiivinen päivähoito-oikeus ja lämmin yhteistyö päiväkodin henkilökunnan kanssa mahdollistivat itselleni tuloksekkaan työnhaun ja toimivan arjen yhden vanhemman perheessä.

Nyt kaksivuotias kuopuksemme aloitti päivähoidon olosuhteiden pakossa odotettua aiemmin ja pikaisella aikataululla. Päädyimme pieneen yksityiseen päiväkotiin, koska varmuutta lähellä kotia sijaitsevasta kunnallisesta hoitopaikasta ei ollut. Arkemme olisi paljon uuvuttavampaa, jos tarhamatkoihin tuhrautuisi päivästä tunteja. Pienessä ryhmässä pienikin lapsi saa osakseen tarvitsemaansa hoivaa, läheisyyttä ja yksilöllistä ohjausta. 

 

Koululaisille sopivat ryhmäkoot ja kerhoja yksinäisiin iltapäiviin. 

Monessa tamperelaisessa koulussa oppilaiden ryhmäkoot hipovat jo maksimia. Isossa ryhmässä opettajan perustyö vaikeutuu, kun aika ei yksinkertaisesti riitä jokaisen oppilaan huomioimiseen. Pienemmässä ryhmässä on helpompi tunnistaa erilaiset oppijat sekä havaita lapsen tai nuoren haasteet varhaisessa vaiheessa, jolloin niihin puuttuminen on helpompaa. 

Pienten koululaisten yksinäiset iltapäivät ja pitkät loma-ajat aiheuttavat monessa perheessä päänvaivaa. Kaikissa perheissä ei myöskään ole taloudellisia mahdollisuuksia lasten harrastuksiin tai kesäleireihin, mikä asettaa lapset eriarvoiseen asemaan. 

Tampereella on otettu hyviä askeleita kohti niin sanottua harrastamisen Suomen mallia, jossa harrastusmahdollisuudet tuodaan koulupäivän yhteyteen ja koulujen tiloihin iltapäivän tunteihin. Tätä kehitystä pitää ehdottomasti tukea ja jatkaa yhteistyössä erilaisten palveluntarjoajien, kuten urheiluseurojen kanssa. Kaupungin pitää tarjota myös entistä parempaa tukea perheille loma-aikoina: kesän 2021 ilmainen puistoruokailu Peltolammilla on askel oikeaan suuntaan.

Kun koulupäivä loppuu kahdelta ja vanhemman työt viideltä, harrastukset alkavat kuudelta ja herätyskello asetetaan taas seuraavaan aamuun puoli seitsemäksi, on kalenterirumba valmis ja perheen yhteinen aika vähissä. Koronavuoden pisimmät kuukaudet pudottivat kaikki menot pois perhekalenterista ja opettivat sen, mitä arvoa on rauhallisemmasta arjesta. Kaikki eivät kuitenkaan voi olla etätöissä kotona vastaanottamassa puoliltapäivin kotiin palaavia koululaisia. Kolmasluokkalaisella ei enää ole oikeutta iltapäiväkerhoon, vaikka kovin pieni hänkin vielä on. Entä jos koululta saisi välipalan, läksyparkin ja liikuntaharrastuksenkin? Pysyisivätkö silloin yhä useammat lapset kyydissä ja vanhemmat välttyisivät arjen uupumiselta?

Ennakoivaa apua kaikenikäisten koteihin ja digipalvelut perheiden tueksi.

Perheiden palveluita ei tule heikentää menoleikkauksilla. Apua tulee saada ajallaan ja läheltä, oli kyseessä sitten koulupsykologi, äitiys- tai lastenneuvola, perheneuvola tai vaikkapa lapsiperheiden kotipalvelu. Jos ennaltaehkäiseviä, matalan kynnyksen palveluita vähennetään, kasaantuvat ongelmat palveluketjun kalliiseen loppupäähän tai ovat hankalasti korjattavia.

Poikkeusoloissa monissa julkisissakin palveluissa otettiin digiharppauksia ja kehitettiin erilaisia etäikaan sopivia teknisiä ratkaisuja. Näitä ei pidä haudata koronapandemian jälkeenkään, vaan hyödyntää soveltuvin osin myös jatkossa. Voisiko esimerkiksi vakioneuvolakäyntien rinnalle tuoda joustavasti varattavia terveydenhoitajan tai vaikkapa imetysohjaajan etätapaamisia, joissa keskitytään päivän polttavaan huoleen tai vanhempien jaksamiseen eikä niinkään vauvan kasvukäyrien mittaamiseen? 

Olen itse saanut perhearkeen ja omaan jaksamiseen korvaamatonta apua lapsiperheiden kotipalvelusta ja neuvolapsykologilta. Kotiapua ja keskusteluapua on jopa tyrkytetty, kun elämässä on ollut vaikeampia vaiheita. Kertoessani hyvistä kokemuksista monet tuttavat huokailevat “olisinpa tiennyt” tai “miksei minulle kerrottu tuosta”. Palvelut pitääkin tuoda sinne, missä niiden käyttäjät ovat ja huolehtia hyvästä tiedonkulusta. Pitää myös varmistaa, etteivät perheet ole eriarvoisessa asemassa palveluiden saajina asuinpaikasta riippuen – kriteerit niiden saamiseksi tulee olla samat kaikille ja ruuhkaan pitää varustautua resursseilla.

Mitä muuta:

  • Perheiden monet muodot yksinhuoltajista uusperheisiin ja sinkkuäideistä sateeenkaariperheisiin näkyväksi
  • Poliittinen keskustelukulttuuri perheitä arvostavaksi ja vanhemmuutta tukevaksi
  • Lapsivaikutusten arviointi päätöksenteon tueksi
  • Tampereen kaupungista perheystävällinen työpaikka

Mitä mieltä olet näistä ajatuksista – kommentoi rohkeasti! Ensi viikolla esiin nousevat kestävään liikkumiseen ja viihtyisään kaupunkiin liittyvät teemat.

 

Kaikki minusta ja vaaliteemoistani täällä